Begrippenlijst

A

 

Aanvullende regeling

In een pensioenregeling staat omschreven over welk deel van uw salaris u pensioen op mag bouwen. Hier zit een maximum aan. Als u meer verdient, mag u meedoen aan een aanvullende regeling. U kunt zo meer pensioen opbouwen. Deelnemen aan een aanvullende regeling kan alleen als uw werkgever daarvoor een contract heeft afgesloten.
 

Afkoop

Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en daardoor vanaf uw pensioendatum geen (maandelijkse) pensioenuitkering ontvangt. Of er wordt afgekocht is een beslissing van het pensioenfonds. U heeft dus geen recht op afkoop. Er mag alleen worden afgekocht als het pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens. Deze afkoopgrens wordt jaarlijks aangepast.

 

AFM

Toezichthouder die erop toe ziet dat pensioenfondsen duidelijk communiceren. 

 

Anw-uitkering

De Anw-nabestaandenuitkering is een uitkering van de overheid die uw nabestaanden kunnen krijgen als u overlijdt. De uitkering gaat meestal naar uw partner en uw kinderen. Uw eventuele ex-partner kan er ook recht op hebben. Het is niet zeker dat uw nabestaanden na uw overlijden een uitkering krijgen. Voor uw (ex-)partner hangt het af van zijn of haar inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid. Heeft uw partner kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt hij of zij hiervoor een halfwezenuitkering. Voor deze uitkering maakt het niet uit hoeveel uw partner verdient. Als uw kinderen geen ouder meer hebben na uw overlijden, krijgen zij tot een bepaalde leeftijd een wezenuitkering.

 

AOW

Iedere inwoner van Nederland krijgt vanaf zijn AOW-leeftijd een basispensioen. Dit staat in de Algemene Ouderdomswet (de AOW). De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Iedere inwoner van Nederland bouwt in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd elk jaar 2% AOW op. Als u tijdelijk in het buitenland woont, bouwt u geen AOW op. U krijgt dan dus een lagere AOW-uitkering.
 

Attestatie de vita

Andere term voor Bewijs van in leven zijn. Deze verklaring moet regelmatig worden verstrekt door gepensioneerden die in het buitenland wonen. Met die verklaring, die door de autoriteiten ondertekend moet worden, kan worden vastgesteld of de betrokkene nog in leven is.