Begrippenlijst

B

 

Bedrijfstakpensioenfonds

Dit is een pensioenfonds speciaal voor een specifieke bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de detailhandel. Als u in zo'n bedrijfstak werkt, moet u meestal verplicht meedoen met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Er zijn ook ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen.
 

Bereikbaar pensioen

Het pensioen dat u zou kunnen behalen als u tot de pensioenleeftijd aan de pensioenregeling zou blijven deelnemen.
 

Bestuur

Elk pensioenfonds heeft een bestuur. Bij bedrijfstakpensioenfondsen, zoals Pensioenfonds Dranken, worden de bestuursleden afgevaardigd door organisaties van werkgevers en werknemers. Ook pensioengerechtigden zijn in het bestuur vertegenwoordigd. Zij worden benoemd na verkiezing. Het bestuur geeft leiding aan de organisatie en neemt belangrijke beslissingen.
 

Bijzonder partnerpensioen

Gaat u scheiden van uw partner, dan heeft hij of zij misschien recht op (een gedeelte van) uw partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij krijgt dit als u overlijdt. Uw pensioenuitvoerder stuurt uw ex-partner een bewijs als hij of zij recht heeft op dit pensioen.
 

Buitenland

Als u in het buitenland woont of hebt gewoond, kan dat invloed hebben op uw pensioen. Voor elk jaar dat u niet in het buitenland woont (in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd) krijgt u 2% minder AOW. Uw pensioen kunt u ook in het buitenland ontvangen. Voor uw AOW moet u dan aan een aantal zaken denken. Ga voor meer informatie hierover naar www.svb.nl.
 

Burgerlijke staat

Uw burgerlijke staat zegt iets over of u een partner heeft en hoe u hiermee samenleeft. Dus: bent u gehuwd, ongehuwd, gescheiden, alleenstaand of hebt u een geregistreerd partnerschap? Voor uw ouderdomspensioen maakt het niet uit wat uw burgerlijke staat is. Voor de AOW-uitkering is uw burgerlijke staat wel belangrijk. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld minder AOW dan iemand met een partner. Voor het partnerpensioen is de burgerlijke staat ook belangrijk. Hebt u een (ex-)partner en overlijdt u? Dan krijgt hij of zij partnerpensioen. Bent u alleenstaande? Dan mag u uw partnerpensioen omruilen. U kunt dan een hoger ouderdomspensioen krijgen of eerder met pensioen gaan.