Begrippenlijst

D

 

De Nederlandsche Bank (DNB)

Toezichthouder die toeziet op de financiële soliditeit van pensioenfondsen en op het naleven van wet- en regelgeving.

 

Deelnemer

U bent deelnemer aan een pensioenregeling als u pensioen opbouwt via een pensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder, zoals een levensverzekeringsmaatschappij.

 

Deelnemingsjaren

Het aantal jaren dat u meedoet aan de pensioenregeling en dus pensioen opbouwt. Deelnemingsjaren worden ook wel dienstjaren genoemd.

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen van een fonds en de pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het fonds ervoor staat. Is de dekkingsgraad lager dan 105%, dan moet het fonds een herstelplan schrijven en indienen bij DNB.

 

Demotie

Krijgt u een nieuwe functie? En gaat u minder verdienen? Dan heet dat demotie. Dit is het omgekeerde van promotie. Gebeurt dit in de laatste tien jaar voor uw pensioen, dan mag u pensioen blijven opbouwen zoals het was bij uw oude, hogere, salaris. Dat is echter niet verplicht.