Begrippenlijst

F

 

Factor A

Deze factor laat zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd in een bepaald jaar. U krijgt ieder jaar van uw pensioenuitvoerder een opgave van de factor A. U hebt de factor A nodig om uw jaarruimte te berekenen.

 

Flexibele pensionering

U kunt bij sommige pensioenregelingen zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. Dit heet flexibele pensionering. Hier gelden wel regels voor. Vraag dit bij uw werkgever/pensioenfonds na.

 

Franchise

U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen. U krijgt later namelijk ook al AOW. De franchise is dat deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Het franchisebedrag verschilt elk jaar.