Begrippenlijst

P

 

Partnerpensioen

Dit is het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Partnerpensioen wordt ook vaak nabestaandenpensioen genoemd. Pensioenregelingen hebben verschillende regels voor het partnerpensioen. Het is dus niet zeker dat uw nabestaanden een uitkering krijgen. Lees daarom altijd goed de regels in uw pensioenreglement. Het partnerpensioen kan op twee manieren geregeld zijn: op opbouwbasis en op risicobasis.

Een belangrijk verschil met partnerpensioen op risicobasis is de uitkering na ontslag of bij echtscheiding. Als u ontslag neemt of ontslagen wordt, stopt u met premiebetaling. Uw verzekering eindigt dan. Uw nabestaanden hebben dan na uw overlijden geen recht op een uitkering. Bij een echtscheiding heeft uw ex-partner ook geen recht op partnerpensioen. Een ander groot verschil is dat u het partnerpensioen ook niet kunt ruilen voor bijvoorbeeld een hoger ouderdomspensioen.

 

Partnertoeslag

Als u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u AOW. Hebt u een partner die jonger is, dan kreeg u tot 1 januari 2015 een partnertoeslag. De regeling voor partnertoeslag is per 1 januari 2015 afgeschaft. 

 

Pensioendatum

De datum waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

 

Pensioenfonds

Een pensioenfonds is een organisatie die de pensioenregeling regelt. Een pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies en zorgt voor de uitkering aan pensioengerechtigden. Er zijn drie soorten pensioenfondsen: bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) controleert of de pensioenfondsen 

 

Pensioengrondslag

Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris minus de franchise. U bouwt pensioen op over de pensioengrondslag. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. U krijgt immers ook AOW van de overheid.

 

Pensioenleeftijd

De leeftijd waarop uw ouderdomspensioen ingaat.

 

Pensioenovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen u en uw werkgever waarin staat dat u pensioen opbouwt. Er staat ook dat u pensioen krijgt als u 67 jaar wordt of als u arbeidsongeschikt raakt. Tot slot staat erin dat uw nabestaanden een uitkering krijgen als u overlijdt.

 

Pensioenpijlers

Het inkomen dat u na pensionering krijgt, wordt opgebouwd in drie pijlers. De eerste pijler is de AOW. Die krijgt u van de overheid en is voor iedereen. De tweede pijler is het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. De derde pijler is de aanvulling op uw pensioen die u zelf heeft geregeld. 

 

Pensioenreglement

Dit is een schriftelijk document waarin precies staat omschreven hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt. Er staat ook in wat uw rechten en plichten zijn en wat de rechten en plichten van uw pensioenuitvoerder zijn.

 

Pensioentekort

Uw oudedagsvoorziening bestaat uit AOW en een aanvullend pensioen dat u heeft opgebouwd via uw werkgever. Of dat inkomen later voldoende is om van te leven, hangt af van uw uitgavenpatroon. Wat voor de ene persoon een goed pensioen is, is voor een ander onvoldoende. Kijk daarom goed naar uw persoonlijke situatie en naar uw wensen. Zo kunt u beoordelen of u in uw specifieke situatie een pensioentekort hebt.

 

Pensioenuitvoerder

De pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een levensverzekeraar. 

 

Pensioenuitvoeringsorganisatie (i.c. AGH)

De pensioenuitvoeringsorganisatie zorgt voor de administratie, de uitkeringen en het beleggen van pensioengelden. Ook zorgen zij voor het beantwoorden van vragen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Ook ondersteunen zij het bestuur.

 

Pensioenverevening

Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. De verdeling van het pensioen heet 'pensioenverevening'.

 

Premie

De premie is het bedrag dat uw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Met deze premies bouwt u uw pensioen op.

 

Premievrije aanspraak

U doet niet meer mee aan de pensioenregeling. U hebt dan wel nog steeds recht, of 'aanspraak', op het pensioen dat u hebt opgebouwd. Maar u hoeft geen premies meer te betalen. Dat heet premievrije aanspraak.

 

Premievrije pensioenopbouw

Als u (helemaal of voor een deel) arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. U bouwt nog wel pensioen op. Dit noemen we premievrije pensioenopbouw.

 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Als u (helemaal of voor een deel) arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. Dit heet premievrijstelling. Uw werkgever betaalt tijdens uw arbeidsongeschiktheid uw premies. Zo bouwt u nog wel pensioen op.