Begrippenlijst

R

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds. Daarnaast hebben wij een goedkeuringsrecht op een aantal bestuursbesluiten. Dat wil zeggen dat het bestuur die besluiten alleen uit kan voeren als de Raad van Toezicht instemt.