Begrippenlijst

U

 

Uitruil

U mag het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd ruilen. Dit heet uitruil. U kunt bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of een hoger ouderdomspensioen aanvragen. Andersom kunt u ook een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen.

 

UPO

Als deelnemer ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u zult ontvangen als u tot uw pensioendatum blijft deelnemen aan de pensioenregeling. Gewezen deelnemers ontvangen het UPO eenmaal per vijf jaar.