Begrippenlijst

W

 

Waardeoverdracht

Als u een andere baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. U moet de waardeoverdracht aanvragen binnen zes maanden nadat u met uw nieuwe baan bent begonnen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder stuurt u dan een offerte voor waardeoverdracht. U kunt dan bepalen of waardeoverdracht handig voor u is.

 

Wezenpensioen

Dit is het pensioen dat uw (minderjarige) kinderen krijgen als u overlijdt. Net als het partnerpensioen kan het wezenpensioen geregeld zijn op opbouw of risicobasis. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kinderen meerderjarig worden.