Begrippenlijst

Z

 

Z-score

De z-score toont de mate waarin het door het pensioenfonds behaalde rendement afwijkt van het rendement van de door het bestuur vastgestelde normportefeuille.