Hoeveel pensioen krijg ik?

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd

Ieder jaar ontvangt u van Pensioenfonds Dranken een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop kunt u zien wat u aan pensioenaanspraken heeft opgebouwd. Bent u gewezen deelnemer? Dan ontvangt u deze UPO één keer per 5 jaar.

Om te zien wat uw pensioenopbouw tot nu toe is, kunt u kijken in 'Mijn pensioen' van Pensioenfonds Dranken. Heeft u ook pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen doet u met uw Digi-d.

Als u denkt dat u later niet genoeg pensioen heeft, dan kunt u ook privé voorzieningen treffen. Bijvoorbeeld door (bank)sparen of door koopsompolissen en lijfrenten af te sluiten. Laat u hierin desgewenst goed adviseren door een financieel adviseur.