Pensioen afkopen

Is uw pensioen op pensioendatum lager dan € 474,11 (afkoopgrens 2018)? Dan kopen wij uw pensioen af. U krijgt dan een eenmalig bedrag. Na afkoop heeft u geen recht meer op een pensioenuitkering van Pensioenfonds Dranken.