Eerst meer, dan minder pensioen

U kunt ervoor kiezen om in de eerste vijf of tien jaar vanaf uw pensioendatum een hoger bedrag aan ouderdomspensioen te ontvangen en daarna een lager bedrag. Hierbij geldt dat de lagere uitkering niet minder mag bedragen dan 75% van de hogere uitkering. Deze keuze heeft geen invloed op de hoogte van uw nabestaandenpensioen.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid moet u dit tijdig, bij voorkeur tenminste 3 maanden voor uw beoogde pensioendatum bij ons melden.