Pensioen uitruilen

Als u met pensioen gaat, kunt u het partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U krijgt dan een hoger ouderdomspensioen, maar uw partner krijgt geen nabestaandenpensioen meer bij uw overlijden. Dit gebeurt automatisch als u op het moment van uw pensionering geen partner heeft. Maar het kan ook aantrekkelijk zijn als uw partner zelf een inkomen heeft. In dat geval moet uw partner wel schriftelijk toestemming geven.

U hebt de volgende mogelijkheden:

  • uitruil van het gehele partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen;
  • uitruil van driekwart van het partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen;
  • uitruil van de helft van het partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen;
  • uitruil van een kwart van het partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen.

Hoeveel meer ouderdomspensioen uitruilen van het partnerpensioen oplevert, hangt af van uw leeftijd.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Denk dan goed na of uw partner ook zonder nabestaandenpensioen voldoende inkomen heeft als u zou komen te overlijden.

Let op! Hebt u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen (voor de ex-partner) ? Dan kunt u dit deel van partnerpensioen niet uitruilen.