Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen met betrekking tot uw pensioensituatie. Dat kan alleen aan het voor u geldende pensioenreglement.