Over uw pensioen

U ontvangt pensioen van Pensioenfonds Dranken. Hieronder leest u wanneer uw pensioen wordt uitbetaald, hoe wij proberen uw pensioen zoveel mogelijk te laten meestijgen met de prijsstijging (indexatie) en hoe u door Pensioenfonds Dranken wordt geïnformeerd.

Betaling van uw pensioen

Iedere maand ontvangt u van ons pensioen. Uw pensioen ontvangt u steeds rond de 25e van de maand. Vakantiegeld ontvangt u niet apart, dit is al in uw pensioenuitkering opgenomen.

Indexatie (of toeslagverlening)

Pensioenfonds Dranken streeft er naar om de koopkracht van uw opgebouwde pensioen op peil te houden. U heeft echter niet automatisch recht op een jaarlijkse verhoging van uw pensioen. Het bestuur beslist jaarlijks of per 1 januari een toeslag op uw pensioen kan worden toegekend. Er kan alleen een toeslag worden toegekend als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

Als de financiële situatie van het pensioenfonds niet goed is, dan kan uw pensioen worden verlaagd. Dat gebeurt alleen als het niet anders kan.

Jaaropgave

Aan het begin van ieder jaar ontvangt u van Pensioenfonds Dranken een jaaropgave. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar hebt ontvangen. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte en wordt eenmalig verstrekt.