Belastingen

Jaaropgave

Aan het begin van ieder jaar ontvangt u van Pensioenfonds Dranken een jaaropgave. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar hebt ontvangen, zowel bruto als netto. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.  Deze jaaropgave wordt eenmalig verstrekt.