Bijverdienen

Of u naast uw pensioen mag bijverdienen is afhankelijk van uw situatie. Bent u 60 jaar of ouder? Dan mag u naast uw pensioen inkomsten uit arbeid hebben. Gaat uw pensioen (geheel of gedeeltelijk) eerder in dan de 60-jarige leeftijd? Dan moet u uw inkomsten uit arbeid naar rato verminderen.