Blijft mijn pensioen op peil?

Geld wordt in de loop der tijd minder waard. Voor 100 euro kunt u op dit moment meer kopen dan - bijvoorbeeld - over tien jaar.

Indien de financiële situatie van het pensioenfonds voldoende ruimte biedt, ontvangt u jaarlijks een toeslag. Die toeslag is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden. De toeslag, ook wel indexatie genoemd, is voorwaardelijk: u hebt er dus geen recht op. Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks of er indexatie wordt verleent en zo ja, hoe hoog de indexatie is. Er wordt geen geld gereserveerd en/of extra premie betaald voor de indexatie.

Meer informatie:

Over indexatie