Indexatie (of toeslagverlening)

Pensioenfonds Dranken streeft er naar om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden. U heeft echter niet automatisch recht op een jaarlijkse verhoging van uw pensioen.

Het bestuur beslist jaarlijks of per 1 januari een toeslag op uw pensioen kan worden toegekend. Er kan alleen een toeslag worden toegekend als de financiële situatie van het pensioenfonds dat toelaat.  

Als de financiële situatie van het pensioenfonds niet goed is, dan kan uw pensioen worden verlaagd. Dat gebeurt alleen als het niet anders kan.

Toeslagverlening 2017

Het bestuur van Pensioenfonds Dranken heeft besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2017 niet te verhogen.