Kinderen

Als u overlijdt hebben uw minderjarige kinderen recht op een wezenpensioen, mits deze kinderen zijn geboren vóór uw pensionering. Studeren uw kinderen nog? Dan hebben zij tot 27-jarige leeftijd recht op wezenpensioen.

Al uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. U hoeft dat niet te melden aan het pensioenfonds, want dat geeft de gemeente automatisch aan ons door. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen die als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed.

U overlijdt als... Het wezenpensioen bedraagt...
(premiebetalend) deelnemer 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot pensioendatum deelnemer zou zijn geweest14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot pensioendatum deelnemer zou zijn geweest.
gepensioneerde 14% van het ouderdomspensioen dat u van Pensioenfonds dranken ontving.
gewezen deelnemer 14% van het tot einde deelneming door u opgebouwde ouderdomspensioen.