Overlijden

Als u overlijdt hebben uw partner en/of kinderen wellicht recht op een partner- of wezenpensioen. Let op: om voor het partnerpensioen in aanmerking te komen moeten u en uw partner een gezamenlijke huishouding voeren. Kinderen hebben alleen recht op wezenpensioen als zij vóór uw pensionering zijn geboren. U leest meer over de voorwaarden voor partner- en wezenpensioen in ons pensioenreglement.

Het partnerpensioen wordt uitbetaald na het overlijden van de deelnemer en zolang als de partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald na het overlijden van de deelnemer en tot de leeftijd van 18 jaar van het kind en tot 27 jaar als het kind onderwijs volgt of een opleiding voor een beroep.

De hoogte van het partnerpensioen vindt u op de toekenningsbrief die u bij pensionering van ons ontvangt. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat Pensioenfonds Dranken aan u uitbetaalt.