Uit elkaar gaan

U bent al met pensioen en u gaat scheiden of uit elkaar? Wat moet u dan regelen?

 

Uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap eindigt

Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan kan een scheiding gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering.

Was u vóór uw pensioendatum al getrouwd of geregistreerd partner?

Dan heeft uw partner volgens de wet recht op de helft van uw ouderdomspensioen en het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet verevening. De standaardverdeling is 50/50. Maar u kunt ook kiezen voor een ander percentage of het pensioen anders verdelen. U leest meer over pensioenverevening op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Het is belangrijk dat u over de verdeling van uw pensioen goede afspraken maakt en deze vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Meld uw echtscheiding binnen 2 jaar aan Pensioenfonds Dranken. U moet daarbij de formeel gemaakte afspraken overleggen. U gebruikt hiervoor het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen', dat u kunt downloaden via www.rijksoverheid.nl.

Let op!
Alléén als u het pensioenfonds tijdig hebt geïnformeerd over uw scheiding, wordt het aan uw ex-partner toekomende deel van het pensioen rechtstreeks door het pensioenfonds aan haar of hem uitgekeerd. Als uw keuze voor de pensioenverdeling niet binnen 2 jaar bij het pensioenfonds bekend is, ontvangt u na uw pensionering ook het deel waar uw ex-partner recht op heeft. Dat wil niet zeggen dat uw ex-partner dan geen recht meer heeft op een deel van uw pensioen. Uw ex behoudt zijn/haar recht maar moet dit dan rechtstreeks via u regelen. Het pensioenfonds speelt daar dan geen rol meer bij.

Was u vóór uw pensioendatum niet getrouwd of geregistreerd partner?

Dan heeft dit geen gevolgen voor uw pensioenuitkering.

Einde samenwonen

Woonde u samen? Als u uit elkaar gaat, verandert uw pensioenuitkering niet.

Woonde u vóór uw pensioendatum al samen?

Als u overlijdt, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen. U kunt u hier samen ook andere afspraken over maken. Leg uw afspraken over pensioen vast in een officieel document, dat u beiden ondertekent. Geef uw afspraken binnen 2 jaar na het einde van uw relatie door aan het pensioenfonds.

Woonde u vóór uw pensioendatum nog niet samen?

Uw partner heeft geen recht op partnerpensioen als u na uw pensioendatum bent gaan samenwonen. Wanneer u overlijdt, heeft uw ex-partner ook geen recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Uw AOW-uitkering kan wijzigen

Als u allebei een AOW-uitkering ontvangt van de overheid, kan de hoogte van deze uitkering veranderen. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl/aow.