Ik ben werkgever

Pensioen is, na het salaris, voor u als werkgever een belangrijke  arbeidsvoorwaarde. De gemiddelde werknemer werkt immers één dag in de week voor de opbouw van zijn pensioen.

Uw pensioenregeling is dan ook medebepalend voor uw positie op de arbeidsmarkt. Een goed pensioen maakt een bedrijf aantrekkelijk voor potentiële werknemers. Het is van belang dat uw werknemer weet waar hij aan toe is, maar ook weet wat er in bepaalde situaties van hem wordt verwacht. Daar ligt een belangrijke taak voor het pensioenfonds en de pensioenuitvoerder, maar ook voor u als werkgever. Samen bent u verantwoordelijk voor een goede en heldere communicatie naar uw medewerkers.