Over het pensioenfonds

Pensioenfonds Dranken is een zogenoemd verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit betekent dat alle werkgevers in de drankindustrie verplicht zijn aangesloten bij Pensioenfonds Dranken. Bent u in dienst van een werkgever die onder de verplichtstelling valt, dan bouwt u als werknemer pensioen op bij Pensioenfonds Dranken.
Bekijk de verplichtstellingsbeschikking

Het Pensioenfonds Dranken verzorgt de pensioenregeling voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden in de Drankindustrie. Bij Pensioenfonds Dranken zijn ca. 376 werkgevers aangesloten. Het fonds voert sinds 27 maart 1962 de regeling uit voor: deelnemers, gewezen deelnemers (slapers) en gepensioneerden.

  2014 2013 2012

Aantal verzekerden

     
Actieve deelnemers 4.079 4.385 4.263
Gewezen deelnemers ('slapers') 13.605 14.018 16.804
Pensioengerechtigden 3.833 3.746 3.616

Aantal werkgevers

289 309 308

Meer informatie:

Over deelname
Over de pensioenregeling