Deelname

Pensioenfonds Dranken is een zogenoemd verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit betekent dat ondernemingen met activiteiten in de drankindustrie onder de verplichtstelling vallen van Pensioenfonds Dranken. De verplichtstelling wordt afgegeven door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bekijk de verplichtstelling

Valt uw onderneming onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Dranken? Dan bouwen uw werknemers automatisch pensioen op bij het pensioenfonds. Ook Directeur Grootaandeelhouders (DGA’s) die verplicht verzekerd zijn op grond van de werknemersverzekeringen zijn verplicht deelnemer.