Pensioenregeling

Pensioen is belangrijk voor uw werknemer. Het is inkomen voor zijn gezin als hij overlijdt en, in de meeste gevallen, een belangrijk deel van zijn inkomen na pensionering.

Een goed pensioen wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de pensioenregeling. Bepaalde veranderingen in de werk- of privésituatie van de werknemer zijn sterk van invloed op zijn uiteindelijke pensioensituatie. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer in dienst komt of uit dienst gaat, gaat trouwen, parttime gaat werken of zijn pensioendatum nadert. In sommige gevallen moet de werknemer ook zelf actie ondernemen.

De pensioenregeling wordt uitgevoerd door AGH. Zij verzorgen de administratie en de pensioenbetalingen voor Pensioenfonds Dranken.