Echtscheiding

Wanneer twee partners uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het pensioen. Dat geldt zowel voor (echt) scheidingen als voor het ontbinden van een wettelijk geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

De  wetgeving bij scheiding schrijft voor dat het pensioen, dat tijdens het partnerschap is opgebouwd, tussen de partners wordt verdeeld.  

Verwijs uw werknemers voor meer informatie door naar de pagina 'uit elkaar gaan' op deze website of laat uw werknemer contact opnemen met Pensioenfonds Dranken.