Met pensioen

Het ouderdomspensioen is de kern van de pensioenregeling. Het ouderdomspensioen voorziet namelijk in het inkomen voor als men stopt met werken en met pensioen gaat. Iedere deelnemer in uw pensioenregeling bouwt standaard een ouderdomspensioen op dat vanaf 67 jaar maandelijks wordt uitbetaald.

De standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. Een werknemer kan echter besluiten om eerder met pensioen te gaan. Dat kan vanaf 60 jaar. Als de werknemer eerder pensioneert dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van het pensioen. De werknemer mist namelijk een aantal jaren opbouw. Daarnaast moet het pensioen langer worden uitgekeerd.

Werknemers hebben de mogelijkheid om te variëren in de hoogte van de pensioenuitkering. De werknemer kan ervoor kiezen om tijdelijk een hoger of juist lager pensioen te ontvangen.

U kunt de werknemer attenderen op deze keuzemogelijkheden. Een uitvoerige beschrijving van deze keuzemogelijkheden vindt hij  onder 'Bijna met pensioen'.