Nieuwe werknemer

Een nieuwe baan heeft gevolgen voor het pensioen van uw nieuwe werknemer. Het informeren van nieuwe werknemers is een taak van u, als werkgever, en van Pensioenfonds  Dranken, als pensioenuitvoerder. De pensioenregeling van Pensioenfonds Dranken wordt uitgevoerd door AGH (Administratie Groep Holland).

Pensioenfonds Dranken verstuurt binnen 3 maanden een Pensioen 1-2-3  aan uw nieuwe werknemer. In Pensioen 1-2-3 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Dranken in begrijpelijke taal uitgelegd. U kunt Pensioen 1-2-3 op deze website downloaden als hulpmiddel om de pensioenregeling tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek te kunnen bespreken.

Bij indiensttreding zijn drie zaken in het bijzonder van belang waarop direct actie ondernomen moet worden:

  • Aanmelding van een partner. Als uw werknemer samenwoont, maar niet getrouwd is;
  • Waardeoverdracht. Als uw nieuwe werknemer bij een vorige werkgever pensioen heeft opgebouwd in een andere pensioenregeling dan van Pensioenfonds Dranken, kan hij het opgebouwde pensioen eventueel meenemen naar Pensioenfonds Dranken.

Checklist: wegwijs in het pensioen

Pensioen is  een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Om uw nieuwe werknemer goed voor te lichten over zijn of haar pensioen hebben wij de 'Checklist: wegwijs in het pensioen' ontwikkeld. U kunt deze checklist gebruiken bij het  arbeidsvoorwaardengesprek met nieuwe medewerkers.  In deze checklist staan de belangrijkste  onderwerpen. 

De checklist hangt nauw samen met laag 1 van het Pensioen 1-2-3 die deelnemers ontvangen als zij  deelnemer worden bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie (Pensioenfonds Dranken).

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Pensioenfonds Dranken. Wij zijn op werkdagen  telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.15 uur op telefoonnummer 070 – 3061190.