Onbetaald verlof

Er zijn een aantal situaties die invloed hebben op pensioen, zoals het opnemen van verlof. Als uw werknemer gebruik maakt van het recht op onbetaald verlof, zal hij gedurende een bepaalde periode minder uren werken. Hij bouwt in die periode dan ook minder ouderdomspensioen op, op dezelfde manier als werken in deeltijd.

Als een werknemer overlijdt tijdens de verlofperiode wordt bij de berekening van de het eventuele partner- en wezenpensioen uitgegaan van het pensioensalaris dat hij had voor het ingaan van het verlof.