Werknemer uit dienst

Op het moment dat een werknemer uit dienst gaat, veranderen er een aantal belangrijke zaken op pensioengebied.

De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Dranken stopt, tenzij uw werknemer gaat werken bij een werkgever die ook is aangesloten bij Pensioenfonds Dranken. Als de werknemer naar een nieuwe werkgever gaat, dan is de kans groot dat hij daar weer pensioen gaat opbouwen.

De administratieve afhandeling van de deelname aan de pensioenregeling wordt automatisch geregeld door AGH. Daar heeft u geen omkijken naar. Maar u kunt uw werknemers echter wel attenderen op waardeoverdracht. Dat betekent dat uw werknemers het bij Pensioenfonds Dranken opgebouwde pensioen kunnen meenemen naar de volgende pensioenuitvoerder. Uw werknemer kan dat binnen zes maanden aanvragen bij zijn nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.