Verhuizen

Uw werknemer verhuist binnen Nederland

Als de werknemer binnen Nederland verhuist, dan hoeft dat niet gemeld te worden bij Pensioenfonds  Dranken. Het nieuwe adres wordt automatisch doorgegeven via de gemeente waar uw werknemer zich heeft laten inschrijven.

Uw werknemer verhuist naar het buitenland

Als de werknemer naar het buitenland verhuist, dan moet dat wel gemeld worden. Waardeoverdracht naar het buitenland is meestal moeilijk te realiseren. Het is mogelijk om het pensioen in het buitenland te ontvangen.