Wijziging salaris/dienstverband

Er zijn een aantal situaties die invloed hebben op pensioen, zoals werken in deeltijd.

Meer of minder gaan werken

Als men in deeltijd werkt, heeft men een evenredig lager salaris dan iemand die voltijd werkt. Bij de berekening van het pensioensalaris wordt altijd eerst uitgegaan van een voltijdse werkweek. Hier wordt de volledige franchise van ingehouden. Wat overblijft is het inkomen waar men pensioen over opbouwt, gebaseerd op een voltijds dienstverband. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het percentage dat men daadwerkelijk werkt. Voor een medewerker die bijvoorbeeld 50% werkt, wordt het voltijds pensioensalaris vermenigvuldigd met 50%.

Als een werknemer minder of juist meer gaat werken, is het van belang dat u hem wijst op de gevolgen daarvan voor zijn pensioenopbouw. Een tijdlang een dag minder werken zoals bij veel jonge ouders vaak gebeurt, betekent immers dat over zo'n periode al gauw 20% minder pensioen wordt opgebouwd.