Ziek/arbeidsongeschikt

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt dan heeft dat gevolgen voor het pensioen.

Als de werknemer tijdens het dienstverband arbeidsongeschikt wordt, dan kan de werknemer zelf geen (volledig) pensioen meer opbouwen. Daarom is in de pensioenregeling van Pensioenfonds Dranken hiervoor een regeling getroffen. Neem voor meer informatie contact op met het Pensioenfonds Dranken.