Over pensioen

Bent u nabestaande? Dan is er bij Pensioenfonds Dranken voor de achtergebleven partner een partnerpensioen meeverzekerd en voor de (minderjarige en/of studerende) kinderen wezenpensioen.

Let op: om voor het partnerpensioen in aanmerking te komen waren u en uw partner gehuwd of hadden u en uw partner een geregistreerd partnerschap of een gezamenlijke huishouding. Meer hierover leest u in ons pensioenreglement.

Het partnerpensioen wordt uitbetaald na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en zolang u als nabestaande in leven bent.

Het wezenpensioen wordt uitbetaald na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en tot de leeftijd van 18 jaar van het kind en tot 27 jaar als het kind onderwijs volgt of een opleiding voor een beroep.

Hoe hoog het partner- en wezenpensioen zijn, is afhankelijk van de situatie op het moment van overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Pensioenfonds Dranken. Een indicatie van de hoogte van het pensioen voor de partner en de kinderen staat op het laatste Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.