Algemene nabestaandenwet

Als nabestaande heeft u misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-uitkering. Deze uitkering wordt verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Aan de ANW-uitkering zijn voorwaarden verbonden. U ontvangt een ANW-uitkering als u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt én u heeft een of meer minderjarige kinderen te verzorgen of u bent meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).