Partner- en wezenpensioen

Bij Pensioenfonds Dranken is er voor de partner een partnerpensioen meeverzekerd en voor de (minderjarige en/of studerende) kinderen wezenpensioen. Let op: om voor het partnerpensioen in aanmerking te komen moeten u en uw partner gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of een gezamenlijke huishouding voeren. U leest hier meer over in ons pensioenreglement.

Het partnerpensioen wordt uitbetaald na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en zolang als de partner in leven is. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overlijdt en loopt door tot het einde van de maand van overlijden van de partner.

Het wezenpensioen wordt uitbetaald na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en tot de leeftijd van 18 jaar van het kind en tot 27 jaar als het kind onderwijs volgt of een opleiding voor een beroep. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overlijdt en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de 18e dan wel 27-jarige leeftijd wordt bereikt.

Hoe hoog het partner- en wezenpensioen zijn is afhankelijk van de situatie op het moment van overlijden. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Pensioenfonds Dranken. Een indicatie van de hoogte van het pensioen voor de partner en de kinderen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.