Wat moet u als nabestaande regelen?

Als een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde is overleden, dan heeft de nagelaten partner van de overledene mogelijk recht op een partnerpensioen, een (eventuele) ex-partner op een bijzonder partnerpensioen en (eventuele) kinderen op een wezenpensioen.  

Waren de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en zijn/haar partner gehuwd of hadden zij een geregistreerd partnerschap? Dan geeft de gemeente bij overlijden aan ons door dat er een partner is. Wij nemen dan automatisch contact met de nagelaten partner op over een eventueel recht op partnerpensioen of – als er sprake is van een echtscheiding -  bijzonder partnerpensioen.

Hadden de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en zijn/haar (ex-)partner een samenlevingscontract? Dan krijgen wij geen melding van de gemeente. De nagelaten partner en/of ex-partner moeten dan zelf contact met ons opnemen over een eventueel recht op (bijzonder) partnerpensioen.

Kinderen worden altijd door de gemeente bij ons gemeld. Wij nemen automatisch contact op wanneer er recht bestaat op wezenpensioen. Alleen kinderen jonger dan 18 jaar en tot 27 jaar als het kind onderwijs volgt of een opleiding voor een beroep kunnen in aanmerking komen voor wezenpensioen.

Er bestaat geen recht op partnerpensioen als het huwelijk, geregistreerd partnerschap of de samenlevingsovereenkomst is aangegaan op of na de ingangsdatum van het pensioen.

Als de overledene in het buitenland woonde dan hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. U kunt dit aan ons opsturen:
Pensioenfonds Dranken
Postbus 1044
2280 CA Rijswijk (ZH)