De overgang van Pensioenfonds Dranken naar Pensioenfonds Detailhandel is een feit

08 feb 2019

Vanaf 1 januari van dit jaar is de pensioenopbouw en de pensioenuitkering in handen van Pensioenfonds Detailhandel.

Met de overheveling van de opgebouwde pensioenen is men nog volop bezig. Nadat dit proces definitief is afgehandeld zal Pensioenfonds Dranken worden opgeheven.

Goed nieuws

Uit de eindberekeningen op 31 december 2018 bleek dat de dekkingsgraad van Pensioenfonds Dranken, zoals verwacht, hoger was dan die van Pensioenfonds Detailhandel. In de overeenkomst tussen de twee fondsen is bepaald dat bij een zogeheten overschot, het pensioen van de deelnemers van Pensioenfonds Dranken mag worden verhoogd. Hoe hoog dat bedrag/percentage precies zal worden en vanaf welke maand in 2019 deze verhoging zal ingaan is nog niet bekend. Dit zal uiterlijk in kwartaal 4 van 2019, per brief aan alle deelnemers van het voormalig Pensioenfonds Dranken, bekend worden gemaakt.

(Note: de indexatie van 0,1% die Pensioenfonds Detailhandel inmiddels aan haar deelnemers heeft toegekend, gaat over 2018 en staat hier dus los van)