Privacy en uw pensioen: de AVG komt eraan

10 apr 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe verordening geldt voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf 25 mei hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Pensioenfonds Dranken is hier op dit moment druk mee bezig.

Wat betekent de AVG voor deelnemers en gepensioneerden?
In de AVG zijn een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens vastgelegd. Pensioenfonds Dranken zal haar privacybeleid waar nodig aanpassen aan de AVG. Dit privacybeleid leggen we vast in onze privacyverklaring. Die vindt u binnenkort op deze website.

Wat betekent de AVG voor werkgevers?
Als werkgever geeft u persoonsgegevens door aan het pensioenfonds. Het afsluiten van een zogeheten verwerkersovereenkomst tussen pensioenfonds (of AGH) enerzijds en de werkgever anderzijds is naar onze mening niet nodig en ook praktisch niet uitvoerbaar gezien het grote aantal werkgevers. Indien er in het kader van de AVG aanvullende zaken geregeld moeten worden met betrekking tot de gegevensaanlevering zullen wij dit vastleggen in het uitvoeringsreglement. Uiteraard zullen wij werkgevers daarover informeren. 

Heeft u vragen over de AVG?
Neem dan contact met ons op. Pensioenfonds Dranken is telefonisch bereikbaar op 070-3061190 of info@pensioenfondsdranken.nl.