Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft weer in hoeverre een pensioenfonds in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen op de korte en lange termijn. Technisch gezien is het de waarde van de beleggingen van het pensioenfonds gedeeld door de waarde van de verplichtingen. De dekkingsgraad is afhankelijk van de rente en de ontwikkelingen op de financiële markten. De dekkingsgraad van het fonds wordt maandelijks vastgesteld.

Sinds 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad ingevoerd. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 12 opéénvolgende maandelijkse dekkingsgraden. Het idee achter de beleidsdekkingsgraad is dat deze minder grote schommelingen laat zien. De definitieve dekkingsgraad  van Pensioenfonds Dranken over  2017 bedraagt 115,4%.

De actuele beleidsdekkingsgraad

 De definitieve beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Dranken over de afgelopen 12 maanden (januari tot en met december 2017) bedraagt 114,3%.

Datum  Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
31-12-2018 110,9% (voorlopig) 114,4%
30-11-2018 113,1% (voorlopig) 114,7%
31-10-2018 112,9% (voorlopig) 115,0%
30-09-2018 115,2% (voorlopig) 115,2%
31-08-2018 115,1% (voorlopig) 115,2%
31-07-2018 115,4% (voorlopig) 115,1%
30-06-2018 114,0% (voorlopig) 115,0%
31-05-2018 114,5% (voorlopig) 115,0%
30-04-2018 114,6% (voorlopig) 115,0%
31-03-2018 113,6% (voorlopig) 114,9%
28-02-2018 115,8% (voorlopig) 114,9%
31-01-2018 117,3% (voorlopig) 114,6%
December 2017 115,4% (definitief) 114,3%
December 2016 110,9% (definitief) 108,4%
December 2015 109,9% (definitief) 113,8%