Klachten en geschillen

Pensioenfonds Dranken probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop u behandeld of bejegend bent. Geef uw klacht dan aan ons door. Uw klacht helpt ons onze dienstverlening te verbeteren. 

Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de toepassing en uitvoering van een beslissing over uw pensioen. Dan is er sprake van een bezwaar of geschil.

Voor de behandeling van klachten en geschillen heeft het pensioenfonds een klachtenreglement en een geschillenreglement vastgesteld. 

U kunt uw schriftelijke klacht of bezwaar/geschil sturen naar:

Pensioenfonds Dranken
T.a.v. het bestuur
Postbus 1044
2280 CA  Rijswijk (ZH)