Toeslagbeleid

Het bestuur van Pensioenfonds Dranken probeert jaarlijks per 1 januari de pensioenaanspraken en pensioenrechten te verhogen met een toeslag (indexatie). Deze toeslag is bedoeld om de koopkracht van de pensioenen zoveel als mogelijk op peil te houden.

Deze toeslag is voorwaardelijk: er kunnen geen rechten aan worden ontleend en er wordt hiervoor ook geen premie betaald. Een voorwaardelijke toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.

Sinds 2015 zijn de wettelijke mogelijkheden om een toeslag te verlenen beperkt. Een toeslag mag alleen worden toegekend als het beschikbare vermogen naar verwachting voldoende is om die toeslag ook in de toekomst te kunnen toekennen (toekomstbestendig indexeren).

Een toeslag mag worden toegekend als de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) hoger is dan 110%. Als dat het geval is dan gelden er opnieuw wettelijke regels om de hoogte van een eventuele toeslag te kunnen bepalen.

Verhoging 2018

Gezien de hoogte van de (beleids-)dekkingsgraad en de verwachte ontwikkelingen in de komende periode heeft het bestuur besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2018 te verhogen met 0,37%.