Privacy

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om uw pensioenregeling uit te kunnen voeren hebben wij (persoonlijke) gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld waar u woont en hoeveel salaris u krijgt. Maar ook gegevens die u bij ons achterlaat als u onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken we. Dat noemen we ‘verwerken’.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij het verwerken van uw gegevens zijn wij verplicht ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Van wie krijgen wij gegevens?

Wij krijgen uw gegevens van:

 • uw werkgever. Het gaat dan om uw naam, adres, leeftijd en salaris;
 • uzelf. U geeft bijvoorbeeld uw rekeningnummer aan ons door als u met pensioen wilt;
 • de Basisregistratie Personen. Zij geven adreswijzigingen en wijzigingen in uw burgerlijke staat aan ons door.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn onder andere:

 • NAW-gegevens;
 • uw geslacht en geboortedatum;
 • gegevens met betrekking tot uw dienstverband (salaris, parttimepercentage);
 • gegevens over uw burgerlijke staat;
 • gegevens over arbeidsongeschiktheid;
 • informatie over uw pensioen (hoeveel pensioen u heeft opgebouwd);
 • gegevens die u achterlaat als u onze website bezoekt. Het kan zijn dan wij ook cookies bewaren.

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Als werknemer in de drankindustrie bent u verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie (Pensioenfonds Dranken).

Wij verwerken uw persoonsgegevens om die wettelijke verplichting uit te voeren.

 

Verstrekken wij uw gegevens ook aan anderen?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan anderen als:

 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of
 • u daarvoor toestemming geeft.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens totdat de toepasselijke bewaringstermijn is verstreken.

 

Kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens?

Omdat wij uitvoering geven aan een wettelijke verplichting kunt u geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft wel recht op:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zouden zijn;
 • beperking van de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zouden zijn of onrechtmatig verwerkt zouden worden. Wij zullen de gegevens dan alleen met uw toestemming verwerken, tot er duidelijkheid is over de juistheid of rechtmatigheid.

 

Heeft u klachten over de verwerking van uw gegevens?

Neem dan contact met ons op:

Pensioenfonds Dranken
Postbus 1044
2280 CA  RIJSWIJK (ZH)
070 - 3061190

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).