Werknemer

Pensioen is belangrijk. Voor nú en voor later. Voor nu, omdat uw pensioenregeling zorgt voor inkomen van uw partner en kinderen als u zou overlijden. Voor later omdat uw pensioen dan een belangrijk onderdeel van uw inkomen vormt. 

Zorg dat u weet waar u en uw gezin aan toe zijn. Is het inkomen dat u straks krijgt voldoende om van te leven zoals u dat voor ogen hebt? En datzelfde geldt voor uw partner en/of kinderen als u overlijdt.