Over uw pensioen

Pensioen is belangrijk. Voor nú en voor later. Voor nu, omdat uw pensioenregeling zorgt voor inkomen van uw partner en kinderen als u zou overlijden. Voor later omdat uw pensioen dan een belangrijk onderdeel van uw inkomen vormt. 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Gemiddeld werkt u één dag per week voor uw pensioen. Het pensioen dat u op uw 67ste krijgt is het pensioen dat u gedurende uw hele leven bij uw werkgever(s) bij elkaar hebt gespaard. Daar begint u al mee vanaf uw 20ste.

De sociale partners in de drankenindustrie stellen uw pensioenregeling vast. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie (Pensioenfonds Dranken).