Uw pensioenoverzicht (UPO)

Belangrijke cijfers die u op uw pensioenoverzicht terugvindt zijn:

  • Het brutobedrag per jaar dat u tot dat moment in uw pensioenregeling hebt opgebouwd:
  • Het verwachte brutobedrag per jaar dat u aan pensioen gaat ontvangen (excl. AOW) wanneer u tot uw pensioendatum blijft werken:
  • De uitkering die uw partner ontvangt wanneer u komt te overlijden en het bedrag dat uw partner ontvangt indien u overlijdt na uw pensionering.

Uw pensioenoverzicht vindt u terug in de 'Mijn pensioen' omgeving.