Uw pensioenregeling

Uw pensioenregeling bij pensioenfonds Dranken omvat ouderdomspensioen, dit is uw inkomen vanaf uw pensioendatum en nabestaandenpensioen, dit is inkomen voor uw partner (partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen).

Type pensioenregeling

Uw pensioenregeling is een middelloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening. Elk jaar bouwt u een gedeelte van uw pensioen op. De hoogte daarvan is gebaseerd op het salaris dat u in dat jaar verdient. Er geldt een maximum pensioensalaris dat jaarlijks wordt aangepast.

Zie hiervoor het overzicht premies en parameters (pdf). Uw pensioen van Pensioenfonds Dranken vormt dus een afspiegeling van wat u gemiddeld gedurende uw deelname aan de pensioenregeling hebt verdiend.

Uw pensioenregeling wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd in Pensioen123.

Verhoging van uw pensioen

Om de waarde van uw pensioen te beschermen tegen inflatie, streeft het pensioenfonds ernaar uw pensioen elk jaar te verhogen met een toeslag. Deze toeslag is voorwaardelijk.
Kijk voor meer informatie bij indexatie (of toeslagverlening).

Elk jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat precies aangegeven wat u tot nu toe hebt opgebouwd in uw pensioenregeling en wat uw pensioenvooruitzichten zijn als u binnen de CAO voor de Drankenindustrie blijft werken. Pensioen is belangrijk, bekijk uw pensioenoverzicht dus goed.