Wat is pensioen?

Vanaf uw pensioendatum ontvangt u het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd. Daarnaast ontvangt u AOW van de overheid. En, wellicht hebt u zelf nog voor extra pensioen gezorgd, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-uitkering.

Pensioen via uw werkgever(s)

Zolang u werkt binnen de CAO Bedrijfstak Drankenindustrie bouwt u pensioen op via de pensioenregeling bij Pensioenfonds Dranken. Elk jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht. Op dit pensioenoverzicht staat wat u tot nu toe hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Dranken. U kunt uw bij het Pensioenfonds Dranken opgebouwde pensioen ook bekijken in de 'Mijn pensioen' omgeving'. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u maandelijks uw pensioen. Dit pensioen ontvangt u levenslang.

Elk jaar bouwt u een gedeelte van uw pensioen op. De hoogte daarvan is gebaseerd op het salaris dat u in dat jaar verdient. Het uitgangspunt voor de opbouw van uw pensioen is uw pensioensalaris.

Wat is uw pensioensalaris?

  • uw brutojaarsalaris, inclusief vaste uitkeringen zoals bv. vakantiegeld en dertiende maand;
  • eventuele ploegentoeslag, provisie en loon voor overwerk dat u met regelmaat gedurende het hele jaar uitvoert.

Waarover bouwt u pensioen op?

Het ouderdomspensioen dat u opbouwt bij Pensioenfonds Dranken is een aanvulling op uw AOW. Bij uw pensioenopbouw wordt daar al rekening mee gehouden. U bouwt daarom alleen pensioen op over uw pensioensalaris vanaf € 20.319 (2018). Dit bedrag wordt de franchise genoemd en wordt elk jaar aangepast aan de verhoging van het CAO-loon. Uw pensioensalaris min de franchise is de pensioengrondslag, hierover bouwt u bij ons pensioen op.

Voor de pensioenregeling van Pensioenfonds Dranken geldt een maximum pensioensalaris van € 54.614 (2018). Als u meer verdient, bouwt u mogelijk ook nog pensioen op in een aanvullende regeling via uw werkgever, ook wel excedentregeling  genoemd. Dit is afhankelijk van wat er tussen u en uw werkgever is geregeld.

AOW (Algemene Ouderdomswet)

De AOW is een basispensioen voor iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u levenslang een AOW-uitkering.

Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen, tenzij u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Wanneer u AOW gaat ontvangen is afhankelijk van uw geboortedatum. U kunt de AOW-leeftijd die voor u geldt vinden op www.svb.nl. Hier vindt u meer informatie over de AOW.