Wat kost mijn pensioen?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Pensioen is een belangrijk deel van uw inkomen voor later, maar daarnaast gaat het ook om de financiële zekerheid voor uw nabestaanden als u overlijdt.

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen.

In 2018 bedraagt uw deel van de premie voor uw pensioen 9,80% van de laatst voor u vastgestelde pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van uw pensioensalaris waarover u pensioen opbouwt (salaris – franchise = pensioengrondslag).

Uw werkgever betaalt ook mee aan uw pensioen, namelijk 17,20% van de pensioengrondslag. Samen betaalt u dus 27% van de pensioengrondslag aan pensioenpremie aan Pensioenfonds Dranken. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook.

Pensioenfonds Dranken maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren en uw pensioen te zijner tijd aan u uit te keren. Denk bijvoorbeeld aan administratiekosten, incassokosten, en kosten voor het maken van uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld een vergoeding aan de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

De uitvoeringskosten voor de pensioenregeling bedroegen in 2016 per deelnemer € 194. De beleggingskosten bedroegen 0,28% van het gemiddeld belegd vermogen. 

In het jaarverslag in laag 3 van Pensioen 1-2-3 vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.